ทำความรู้จักกับอาชีพ Programmer สายงานสุดฮิตมาแรงในปีนี้

สาระข้อมูล / ข่าวทั่วไป / ความรู้ใหม่ๆ

หลายคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วกับอาชีพ Programmer เรียกว่าตอนนี้เป็นอาชีพที่มาแรงสุดๆกันเลยทีเดียวแต่เชื่อว่าหลายๆคนยังคงสงสัยเกี่ยวกับอาชีพนี้อยู่ไม่มากก็น้อยวันนี้จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับอาชีพ Programmer สายงานสุดฮิตมาแรงในปีนี้กันค่ะ

Programmer คือ นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สามารถที่จะพัฒนา สร้างและแก้ไขปัญหาและยังรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อที่จะได้โปรแกรมหรือว่า Application ที่จะใช้งานบนอุปกรณ์เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ซึ่งจะทำงานผ่านการเขียน Code ด้วยภาษาเฉพาะที่เรียกกันในวงการภาษาคอมพิวเตอร์ เป็นอาชีพที่มีหน้าที่วางแผนและวิเคราะห์ระบบ ตลอดจนการออกแบบ การทดสอบและประเมินผล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถยกระดับไปเป็นนักสร้างเกม ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้และทักษะเดียวกัน แต่ต้องเพิ่มความคิดสร้างสรรค์เข้าไปทำหน้าที่ข้อมูลการออกแบบรายละเอียดตามของเธอมาเขียนต่างๆรวมถึงความต้องการของผู้ใช้ระบบจากนักวิเคราะห์ระบบจัดทำกลุ่มขั้นตอนการทำงานที่ละเอียดต้องปฏิบัติงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเขียนและทดสอบจึงไปเขียนโปรแกรมหน้าจอของเป็นระยะเวลานานต้องใช้ประสาทสัมผัสของสายตาและมือบางครั้งอาจมีปัญหาทางไปเนื่องจากจะต้องอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน

ประเภทของ Programmer

1. System Programmer จะเชี่ยวชาญในเรื่องของระบบปฏิบัติการต่างๆที่จะช่วยแก้ปัญหาและจัดการกับโปรแกรมในคอมพิวเตอร์รวมถึงเรื่องของฮาร์ดแวร์ด้วย
2. Application Programmer เป็นผู้พัฒนาเขียนโปรแกรมประยุกต์เฉพาะอย่างเช่นโปรแกรมที่ไว้ใช้วัดผลในองค์กรโปรแกรมด้านบัญชีขึ้นเพื่อจัดระเบียบและพัฒนาของแต่ละบริษัทโดยมีรูปแบบที่เป็นแบบเฉพาะ
3. Web Programmer นักเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา VB,PHP,Java เป็นต้น ที่ทำงานร่วมกับ Web Developer และ Web Designer ซึ่งจะทำให้การออกแบบเว็บไซต์ได้ตรงความต้องการ

คุณสมบัติเบื้องต้นของการเป็น Programmer

⦁ ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลารวมถึงมีสมาธิและไม่เบื่ออะไรง่ายๆ
⦁ มีทักษะในการเขียน ในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์
⦁ มีความรู้ทางด้านของคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเข้ารับการศึกษาได้ในสถาบันการศึกษาที่เรียนทำการสอนหรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านของคอมพิวเตอร์และมีความคิดสร้างสรรค์สามารถประยุกต์และดัดแปลงความรู้ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

Programmer เป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถอยู่ตลอดเวลาสำหรับการการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญในการและกันในทีมเป็นเรื่องจำเป็นอย่างให้สำเร็จในแต่ละวันก็สำคัญดังนั้นการเป็นโปรแกรมเมอร์ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นอาชีพโปรแกรมเมอร์และเป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุด

แหล่งที่มาภาพ https://medium.com